aplikacije

Početna > aplikacije

Titan je vrsta materijala s izvrsnim fizičkim svojstvima i stabilnim kemijskim svojstvima. Titan i njegove legure imaju visoku čvrstoću, nisku specifičnu težinu i otporni su na koroziju morske vode i morske atmosfere, što može zadovoljiti zahtjeve pomorskih inženjerskih aplikacija. Nakon godina napora istraživača industrije titana i oceanskog inženjeringa, titan se naširoko koristi u razvoju nafte i plina na moru, izgradnji luka, obalnim elektranama, desalinizaciji morske vode, brodogradnji, morskom ribarstvu i pretvorbi oceanske topline. Danas je titan za brodogradnju postao jedno od glavnih područja civilne primjene. 

  •  

  • naš projekt

  • naš projekt

  • naš projekt

  • naš projekt

  • naš projekt